Chức năng của tARN là?

0 Comments 4:28 chiều

RNA được cấu tạo từ bốn loại rinucleotide, chỉ với một chuỗi polyribonucleotide. Có ba loại RNA (mRNA, tRNA, rRNA) mỗi loại thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình chuyển thông tin từ DNA sang protein. Chức năng của tRNA là gì, hãy cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cấu trúc và chức năng ARN - VnHocTap.com

Cấu trúc và chức năng của ARN

1. Chức năng của tARN là?

A. Vận chuyển nucleic tới riboxom

B. Cùng với protein cấu tạo nên riboxom

C. Truyền thông tin từ ADN tới riboxom

D. Vận chuyển axit amin tới riboxom

2. ARN là gì?

RNA là một bản sao của một đoạn DNA (tương ứng với một gen), ngoài ra trong một số virus RNA là vật liệu di truyền.

  • Giống như DNA, RNA là một đại phân tử sinh học được tạo thành từ một polyme, và một nucleotide là một đơn phân. Mỗi đơn phân (nuclêôtit) được tạo thành từ ba thành phần sau:
  • Đường ribose: C 5 H 10 O 5 (và trong DNA, nó là deoxyribolose C 5 H 10 O 4).
  • Axit photphoric: H 3 P O 4.
  • 1 trong 4 loại bazơ nitơ (A, U, G, X).
  • Các nucleotide chỉ khác nhau về thành phần cơ sở nitơ của chúng, vì vậy nucleotide được đặt tên theo bazơ nitơ mà nó mang theo.

3. Cấu trúc RNA

RNA có cấu trúc sợi đơn:

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị giữa đường H 3 P O 4 của một ribonucleotit và đường C 5 H 10 O 5 của ribonucleotit tiếp theo. Tạo thành chuỗi polynucleotide (kích thước của RNA ngắn hơn nhiều so với kích thước của DNA.

Có 3 loại ARN:

– RNA thông tin (mRNA): sao chép chính xác một đoạn của sợi DNA theo nguyên tắc bổ sung nhưng A là viết tắt của T.

RNA ribosome (rRNA): là khối cấu tạo của ribosome.

– RNA vận chuyển (tRNA): 1 chuỗi polynucleotide nhưng cuộn lại ở một đầu

Ở một đầu của tRNA, có một bộ ba, bao gồm ba nucleotide cụ thể đối diện với aa mà nó vận chuyển.

Đầu đối diện có một vị trí ràng buộc aa cụ thể.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post