Cơ quan quyền lực của Nhà nước là gì?

0 Comments 4:36 chiều

Cơ quan quyền lực của Nhà nước là gì? Các cơ quan của quyền lực nhà nước là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Cơ quan quyền lực của Nhà nước là gì?

Cơ quan quyền lực nhà nước là cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra để thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Cơ quan quyền lực nhà nước bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cơ quan quyền lực nhà nước đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân lựa chọn là cơ quan đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Cơ quan quyền lực nhà nước được quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng để thi hành án và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Ví dụ các cơ quan quyền lực của Nhà nước

Cơ quan quyền lực nhà nước đại diện là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam do nhân dân trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nghị viện có ba chức năng quan trọng:

  • Lập hiến và lập pháp: Quốc hội có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bao gồm hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực cụ thể như luật hình sự, luật dân sự, luật thương mại, v.v.
  • Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; chính sách tiền tệ quốc gia; chính sách thuế; …
  • Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước là hoạt động chính trị của cử tri đại biểu Quốc hội nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì Việt Nam là nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Việt Nam do nhân dân cai trị nên Quốc hội đại diện cho nhân dân được coi là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội gồm có Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Quốc hội do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

3. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là gì?

Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ quyết định các vấn đề của địa phương theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật và các quy định của địa phương, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước cùng cấp hoặc cấp dưới ở địa phương.

Hội đồng nhân dân các cấp gồm các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân giúp Hội đồng nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật và giám sát các hoạt động có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan hành chính nhà nước. quốc gia thượng đẳng.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp trực tiếp bầu ra. Tổ chức của Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của từng địa phương và phải tinh gọn, có hiệu lực quản lý hành chính nhà nước.

Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân là thực hiện các công việc hành chính ở địa phương như bảo đảm thi hành pháp luật trên các lĩnh vực, tổ chức ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ủy ban nhân dân giao. được sự phân công của cấp trên, …

Như vậy UBND là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương không phải cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về câu hỏi Cơ quan quyền lực của Nhà nước là gì?

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post