Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

0 Comments 4:38 chiều

Biển hiệu lệnh là một nhóm biển báo quan trọng trong giao thông đường bộ Việt Nam. Đây là biển báo cho người đi đường biết họ phải tuân theo điều gì. Vậy biển hiệu lệnh là gì, đặc điểm chung của nhóm dấu hiệu lệnh là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh là gì?

1. Biển báo hiệu lệnh là gì?

Biển hiệu lệnh là một trong những biển báo giao thông quan trọng, biển hiệu lệnh hướng dẫn người tham gia giao thông thực hiện các hiệu lệnh như: Đi thẳng, giảm tốc độ, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu, vòng sang phải, vòng sang trái, …

Để dễ phân biệt, chúng ta có thể hiểu các loại biển cảnh báo ngược với biển cấm. Nếu biển báo cấm không cho người tham gia giao thông thực hiện một hành vi nào đó thì biển hiệu lệnh yêu cầu người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của loại biển báo đó.

2. Ý nghĩa chung của biển báo hiệu lệnh

Ý nghĩa chung của biển cảnh báo: Biển hiệu lệnh là biển báo hiệu để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh. Biển báo hiệu giao thông đường bộ được chia thành 10 loại biển hiệu lệnh khác nhau (301 – 310).

3. Đặc điểm chung của nhóm biển báo hiệu lệnh

Đặc điểm: Dấu hiệu hình tròn, không viền và có nền màu xanh lam. Các ký tự chữ và số, hình vẽ trong biển có màu trắng trừ biển lệnh số 307. Toàn bộ hệ thống các dấu hiệu lệnh được thể hiện trong hình bên dưới.

4. Các loại biển báo hiệu lệnh

Biển số R.122 “Biển hiệu lệnh dừng lại”

Những biển báo hiệu lệnh này buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả loại xe được ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hay trước vạch ngang đường và sẽ chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu điều khiển cho phép (do người điều khiển giao thông hoặc đèn và cờ) cho phép đi.

Biển số R.301 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Biển báo hiệu lệnh hướng đi phải theo”

Để báo cho các xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo hướng quy định. Trong đó thì phải đặt một trong những kiểu biển số (R.301a,b,c,d,e,f,g,h) để nêu lên ý nghĩa “Hướng đi phải theo”. Tùy theo hướng đi mà người sử dụng biển hiệu lệnh sẽ lựa chọn kiểu biển cho phù hợp.

Biển có hiệu lực bắt buộc đối với các loại xe phải đi theo hướng mũi tên biển hiệu lệnh chỉ (trừ xe được ưu tiên theo quy định):

  • Biển số R.301a: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng.
  • Biển số R.301b: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ phải.
  • Biển số R.301c: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái.
  • Biển số R.301d: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ phải.
  • Biển số R.301e: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái.
  • Biển số R.301f: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng và rẽ phải.
  • Biển số R.301g: Các phương tiện lưu thông chỉ được đi thẳng và rẽ trái.
  • Biển số R.301h: Các phương tiện lưu thông chỉ được rẽ trái và rẽ phải.
  • Biển số R.302 (a,b,c) “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”

Để báo các xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi để qua chướng ngại vật, đặt biển số R.302 (a,b,c) với hàm ý “Hướng phải đi vòng chướng ngại vật”. Biển số R.302 (a,b) còn được dùng kết hợp với biển P.102 tại dải phân cách để giúp người điều tiết giao thông báo hiệu với người điều khiển phương tiện lưu thông là chiều đi của phần đường một chiều.

Biển số R.303 “Biển hiệu lệnh nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến”

Để báo cho các xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy theo vòng xuyến có chiều mũi tên tượng trưng chỉ dẫn để đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.

Biển số R.304 “Biển hiệu lệnh đường dành cho xe thô sơ”

Biển có hiệu lực bắt buộc các xe thô sơ (kể cả xe người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng cho phương tiện này để đi lại. Cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, xe được ưu tiên theo quy định đi vào phần đường đã đặt biển này, trừ những trường hợp đi cắt ngang qua nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho xe thô sơ, người đi bộ.

Biển số R.305 “Biển báo hiệu lệnh đường dành cho người đi bộ”

Để báo đường cho người đi bộ, đặt biển báo hiệu lệnh này. Các loại xe cơ giới và thô sơ (trừ các loại xe đạp và xe lăn cho người tàn tật), kể cả xe được ưu tiên theo quy định đều sẽ không được phép đi vào trên đường đã đặt biển này. Xét trừ trường hợp đi cắt ngang đoạn đường nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

Biển số R.306 “Biển báo hiệu lệnh tốc độ tối thiểu cho phép”

Để báo tốc độ tối thiểu cho phép xe cơ giới chạy. Biển báo hiệu lệnh có hiệu lực bắt buộc các xe cơ giới vận hành với tốc độ không được phép nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện mật độ giao thông thuận lợi và an toàn. Các xe có tốc độ tối đa theo quy định nhà sản xuất không đạt được tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển sẽ không được phép đi vào đường này.

Biển số R.307 “Biển báo hiệu lệnh hết tốc độ tối thiểu”

Đến hết đoạn đường tốc độ tối thiểu, sẽ đặt biển số R.307 để báo hiệu lệnh rằng đã hết hạn chế tốc độ tối thiểu” (hoặc đặt biển DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” khi đồng thời có nhiều biển cấm khác đều hết tác dụng).

Biển số R.308 (a,b) “Biển báo hiệu lệnh tuyến đường cầu vượt cắt qua”

Biểu thị phía trước sẽ có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để được rẽ trái (hay rẽ phải).

Biển số R.309 “Biển báo hiệu lệnh ấn còi”

Biểu thị xe cộ khi đi đến vị trí đặt biển hiệu lệnh này thì nên ấn còi.

Biển số R.310 (a,b,c) “Biển hiệu lệnh hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm”

Để báo cho các xe chở hàng nguy hiểm đi theo hướng quy định, đặt một trong những kiểu biển số R.310(a,b,c) “Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm “.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post