Định giá doanh nghiệp là gì? Các phương pháp định giá doanh nghiệp

0 Comments 1:54 chiều

Đối với mọi ngành, “Doanh nghiệp của tôi đáng giá bao nhiêu?” Đã trả lời câu hỏi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn gọi vốn. Vậy chính xác định giá doanh nghiệp là gì và các phương pháp định giá doanh nghiệp bạn cần biết là gì? Cùng PERU-SCHOOL.COM tìm hiểu trong các ý kiến ​​​​dưới đây.

1. Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp thực chất là việc xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp định giá doanh nghiệp. Giá trị của một doanh nghiệp được biểu hiện dưới dạng tài chính bằng thu nhập mà nhà đầu tư nhận được từ hoạt động kinh doanh đó.

định giá doanh nghiệp

Do đó, giá trị doanh nghiệp không chỉ là giá trị vốn chủ sở hữu của công ty, mà là tổng giá trị của tất cả các tài sản được sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty để tạo ra lợi nhuận, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu và nhà cung cấp tín dụng.

Vốn chủ sở hữu chỉ là một phần của giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp có thể được hiểu bằng công thức:

Giá trị vốn chủ sở hữu = Giá trị doanh nghiệp – Giá trị nợ phải trả

Giá trị mà một doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư có thể được nhìn nhận dưới hai khía cạnh: giá trị ghi nhận và giá trị quan tâm. bao gồm:

  • Giá trị thanh lý gốc là tổng số tiền mà một doanh nghiệp sẽ nhận được khi ngừng bán tất cả tài sản của mình.
  • Giá trị quan tâm là giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai từ hoạt động kinh doanh.

2. Các phương pháp định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Dựa vào bảng cân đối kế toán

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị doanh nghiệp là giá trị tài sản được báo cáo trong tài sản hoạt động khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Ưu điểm của phương pháp này là tương đối đơn giản, nhưng cũng có một nhược điểm lớn, đó là phần lớn tài sản được báo cáo trên bảng cân đối kế toán là giá trị lịch sử nên lợi ích khá hạn chế. Vì vậy, phương pháp này thường chỉ mang tính lý thuyết và ít được sử dụng trong thực tế.

Phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản

Phương pháp này dựa trên kết quả đánh giá lại và đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp theo giá trị thị trường tại thời điểm đánh giá. Phương pháp này yêu cầu các chuyên gia định giá doanh nghiệp trực tiếp sao lưu và đánh giá lại giá trị từng tài sản của doanh nghiệp.

định giá doanh nghiệp

Phương pháp này cung cấp thông tin khá đáng tin cậy về giá trị thị trường của tổng tài sản của công ty tại thời điểm định giá. Tuy nhiên, thông tin chỉ đại diện cho giá trị tĩnh – giá trị thanh lý của giao dịch.

Mặt khác, mục đích chung của việc định giá doanh nghiệp là để đưa ra các quyết định kinh doanh trong tương lai. Nghĩa là, hãy nghĩ về doanh nghiệp như một hoạt động liên tục, không phải khi nó ngừng hoạt động.

Vì vậy, ngoài việc cung cấp thông tin trong trường hợp giải thể, phá sản, phương pháp định giá doanh nghiệp này thường không có giá trị thực tiễn.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp này coi doanh nghiệp là giá trị hiện tại của các dòng tiền tự do trong tương lai. Dòng tiền tự do này thường có sẵn cho chủ sở hữu dòng tiền và người đi vay.

Phương pháp này có lợi thế hơn so với các phương pháp trên trong việc định giá công ty như một hoạt động liên tục hơn là thanh lý. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là quy trình rất phức tạp. Giá trị doanh nghiệp: Được tính bằng PV (dòng tiền tương lai cho cổ đông và chủ nợ).

Trọng tâm của phương pháp này là xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp và xác định đòn bẩy trung bình để chiết khấu dòng tiền về giá trị hiện tại.

Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu bao gồm các bước sau:

  • Bước 1: Xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp
  • Bước 2: Xác định giá trị cuối cùng

Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường

Tất cả các chủ doanh nghiệp đều cần một tỷ lệ hoàn vốn nhất định cho khoản đầu tư của họ vào doanh nghiệp, đó là chi phí vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ này được gọi là tỷ lệ hoàn vốn thông thường.

Đối với tỷ suất lợi nhuận bình thường, tỷ suất lợi nhuận bình thường trên mỗi giao dịch * là tỷ suất lợi nhuận bình thường trên vốn chủ sở hữu

Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế của giao dịch có thể bằng hoặc khác với lợi nhuận thông thường. Trong khi đó, lợi nhuận bất thường là khoản chênh lệch giữa lãi gộp thực tế và lợi nhuận thông thường của doanh nghiệp.

EBIT = Lợi nhuận – (Chi phí vốn chủ sở hữu * Giá trị sổ sách vào đầu kỳ)

định giá doanh nghiệp

Phương pháp định giá trên cơ sở so sánh giá trị thị trường

Nếu 2 điều trên là dòng tiền chiết khấu và lợi nhuận chiết khấu, thì cần phải có các dự báo chi tiết trong nhiều năm. Do đó, nhiều nhà phân tích không mấy tin tưởng vào những con số được dự đoán bằng hai phương pháp này.

Ngược lại, một phương pháp định giá doanh nghiệp khác mà các nhà phân tích có thể sử dụng là so sánh giá trị thị trường của các doanh nghiệp tương tự. Theo đó, cách tiếp cận nên dựa trên thị trường, đánh giá triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn của các doanh nghiệp tương tự.

Sau đó, nhà phân tích có thể suy luận rằng giá trị của một giao dịch như vậy tương ứng với giao dịch được đề cập. Phương pháp này rất khó để lựa chọn các công ty tương tự nhau.

Đồng thời, đòi hỏi phải nắm vững các nhân tố cần áp dụng vào doanh nghiệp để giải thích sự khác biệt hệ số giá trị giữa các doanh nghiệp và đánh giá hệ số giá trị của các doanh nghiệp khác nhau. Điều này ảnh hưởng đến hệ số giá.

Tuy nhiên, phương pháp này được sử dụng để đánh giá các công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoán và dữ liệu chính là báo cáo tài chính của công ty và dữ liệu thị trường chứng khoán.

Định giá doanh nghiệp hay xác định giá trị doanh nghiệp thường là vấn đề khó khăn và không chắc chắn. Các phương pháp dùng để định giá doanh nghiệp không thể giải quyết triệt để vấn đề mà chỉ có thể ước tính giá trị doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin quan trọng về giá giao dịch mà người giao dịch nên biết. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên giúp bạn hiểu được giá trị của doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post