Đơn vị sự nghiệp là gì? Khái niệm, đặc điểm đơn vị sự nghiệp?

0 Comments 4:26 chiều

Đơn vị sự nghiệp là gì? Khái niệm và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp 2022. Ở Việt Nam có nhiều đơn vị sự nghiệp được thành lập và tổ chức nhằm cung cấp dịch vụ công cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người chưa hiểu hết về loại hình tổ chức này. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về Đơn vị sự nghiệp và ví dụ về chúng. Mời các bạn tham khảo.

Đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đơn vị sự nghiệp được nhà nước thành lập hoặc cho phép thành lập.

1. Đơn vị sự nghiệp là gì?

Khái niệm đơn vị kinh doanh.

Căn cứ Điều 9 Luật Viên chức số 58/2010 / QH12 quy định:

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, kinh doanh dịch vụ. công cộng, phục vụ quản lý nhà nước

Như vậy, đơn vị sự nghiệp là một loại hình tổ chức dịch vụ công do Nhà nước thành lập hoặc cho phép thực hiện chức năng cung cấp tổng thể các dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội.

2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp

Các đơn vị sự nghiệp thường chỉ có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho xã hội.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 16/2015 / NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

“Dịch vụ sự nghiệp công” là dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; Y khoa; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin báo chí và truyền thông; khoa học và Công nghệ; kinh tế và sự nghiệp khác.

– Như vậy, đơn vị sự nghiệp được tổ chức và thành lập không nhằm mục đích sản xuất vật chất mà phục vụ nhu cầu chung của xã hội, phải tuân theo yêu cầu nghề nghiệp hướng tới sản phẩm. các đặc điểm cụ thể (ví dụ: sức khỏe của bệnh nhân, khoa học, trình độ của người học, v.v.)

– Nhìn chung, các đơn vị sự nghiệp, kể cả đơn vị hoạt động theo mô hình kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, vẫn chưa phải là chủ thể kinh doanh thực sự. Vì chúng được thành lập để cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước chứ không phải thực hiện chức năng kinh doanh. Do đó, hầu hết các khoản chi cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đều do nhà nước cấp.

– Vì được thành lập với mục đích phục vụ nhu cầu chung của xã hội nên các đơn vị, tổ chức sự nghiệp thể hiện được vai trò và ý nghĩa của mình trong đời sống xã hội.

3. Các loại đơn vị sự nghiệp

Phân loại đơn vị sự nghiệp.

Ngân sách cho các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công hầu hết được nhà nước chi.
Ngân sách cho các hoạt động của đơn vị sự nghiệp công hầu hết được nhà nước chi.

Đơn vị sự nghiệp được phân thành đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, trong đó:

– Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị, tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân. cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập đối với từng lĩnh vực sự nghiệp trên cơ sở quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, biên chế và phạm vi hoạt động. Theo đó, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập gồm hai loại hình:

Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (sau đây viết tắt là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);
Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đơn vị, tổ chức sự nghiệp ngoài quốc doanh do các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân thành lập hoặc liên doanh giữa các tổ chức, cá nhân. nước ngoài, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

4. Ví dụ về một đơn vị kinh doanh

Có rất nhiều tổ chức, đơn vị sự nghiệp đang hoạt động ở nước ta. Ví dụ về các đơn vị sự nghiệp ở Việt Nam hiện nay là:

– Đơn vị sự nghiệp công lập: Trường Đại học Quân y thuộc Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Luật thuộc Bộ Tư pháp …

– Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: Ví dụ như bệnh viện, trường học, tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân, …

  • Các bệnh viện tư nhân như: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc…
  • Các trường tư thục: Đại học FPT, Đại học Thăng Long …

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post