Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

0 Comments 4:25 chiều

Giao dịch dân sự dường như là một khái niệm xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, giao dịch dân sự là việc mà mỗi người đều đã trải qua ít nhất một lần trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn thế nào là giao dịch dân sự. Mời các bạn tham khảo bài viết này.

1. Giao dịch dân sự là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 116 BLDS 2015, giao dịch dân sự được hiểu như sau:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

2. Hình thức giao dịch dân sự

 • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể.
 • Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.
 • Trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải thực hiện theo quy định đó.

3. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự đã được xác lập;

Thứ hai, chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

Thứ ba, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật và không vi phạm đạo đức xã hội.

Giao dịch dân sự là gì?

4. Thứ tự ưu tiên giải thích giao dịch dân sự

Trường hợp giao dịch dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo các nghĩa khác nhau và không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 121 BLDS 2015 thì việc giải thích giao dịch dân sự đó được thực hiện theo trình tự sau đây: gọi món:

 • Theo ý chí thực sự của các bên khi giao dịch;
 • Theo nghĩa phù hợp với mục đích của giao dịch;
 • Theo tập quán nơi giao dịch được xác lập.

5. Khi nào thì giao dịch dân sự vô hiệu?

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện quy định tại Điều 117 của “Bộ luật dân sự 2015” thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. Đặc biệt:

 • Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do giả mạo
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do người khởi tạo không nhận thức và kiểm soát được hành vi của mình.
 • Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
 • Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post