Hệ số sử dụng đất là gì? Quy định về hệ số sử dụng đất tối đa

0 Comments 4:25 chiều

Hệ số sử dụng đất thể hiện quy mô công trình, chi phí xây dựng nên nó vô cùng quan trọng trong xây dựng. Hệ số sử dụng đất là gì? Quy định về hệ số sử dụng đất tối đa như thế nào? Cách tính hệ số sử dụng đất năm 2022? Mời các bạn tham khảo bài hát dưới đây của chúng tôi.

Hệ số sử dụng đất là gì? Cách tính và những điều cần lưu ý

Cách tính hệ số sử dụng đất năm 2022

1. Hệ số sử dụng đất là gì?

Hệ số sử dụng đất là tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn của tòa nhà, bao gồm cả tầng hầm (trừ diện tích sàn phục vụ hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, hầm và để xe của tòa nhà) trên tổng diện tích của rất nhiều.

(Mục 1.4.21 Quy chuẩn QCVN 01: 2021 / BXD ban hành kèm theo Thông tư 01/2021 / TT-BXD)

2. Cách tính hệ số sử dụng đất

Căn cứ các quy định trên, hệ số sử dụng đất được xác định theo công thức sau:

Hệ số sử dụng đất = Tổng diện tích sàn công trình: Tổng diện tích lô đất

Trong đó, tổng diện tích sàn của tòa nhà bao gồm cả tầng hầm, không bao gồm các diện tích sàn dành cho hệ thống kỹ thuật, PCCC, hầm trú ẩn và để xe của tòa nhà.

3. Quy định về hệ số sử dụng đất tối đa

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021 / TT-BXD, hệ số sử dụng đất tối đa có ý nghĩa quan trọng, là nhân tố xác định mật độ xây dựng thuần. trong xây dựng, cụ thể:

– Mật độ xây dựng thuần thực hiện theo quy định về mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép. Riêng các lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ có chiều cao ≤ 25 m và diện tích đất ≤ 100 m2 được phép xây dựng với mật độ tối đa là 100% nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về khoảng lùi, khoảng cách. giữa các dự án.

– Trường hợp do hiện trạng khu quy hoạch không còn quỹ đất đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất các công trình dịch vụ – công cộng thì cho phép tăng mật độ xây dựng thuần công trình tối đa. dịch vụ – công cộng nhưng không quá 60%.

– Đối với các khu vực do yêu cầu kiểm soát tải lượng dân cư và nhu cầu hạ tầng, cho phép sử dụng chỉ tiêu hệ số sử dụng đất thay cho nhóm chỉ tiêu về mật độ và tầng cao công trình. Hệ số sử dụng đất tối đa được xác định trong đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo quy định tại bảng dưới đây.

Bảng hệ số sử dụng đất tối đa của các lô đất ở chung cư, công trình dịch vụ đô thị, công trình hỗn hợp cao tầng theo diện tích lô đất và tầng cao công trình

TT

Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) theo diện tích lô đất

≤ 3.000 m2

10.000 m2

18.000 m2

≥ 35.000 m2

1

≤ 16

4,0

3,5

3,4

3,25

2

19

4,8

3,9

3,78

3,6

3

22

5,6

4,34

4,2

3,99

4

25

6,4

4,64

4,48

4,24

5

28

7,2

4,95

4,77

4,5

6

31

8,0

5,3

5,1

4,8

7

34

8,8

5,61

5,39

5,06

8

37

9,6

5,88

5,64

5,28

9

40

10,4

6,24

5,98

5,59

10

43

11,2

6,58

6,3

5,88

11

46

12,0

6,9

6,6

6,15

12

> 46

12,8

7,2

6,88

6,4

Chú thích 1: Đối với các lô đất có diện tích, chiều cao không nằm trong bảng này được phép nội suy giữa 02 giá trị gần nhất.

Chú thích 2: Các lô đất xây dựng các công trình có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn cho đô thị đã được xác định thông qua quy hoạch cao hơn có thể xem xét hệ số sử dụng đất > 13 lần nhưng cần phải được tính toán đảm bảo không gây quá tải lên hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post