Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

0 Comments 4:28 chiều

Mục tiêu kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? Đây là câu hỏi trong đề bồi dưỡng học phần 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp thắc mắc này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Câu trả lời đề xuất mô-đun 4

1. Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏi: Mục tiêu kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Câu trả lời:

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục.
  • Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện phương pháp dạy học và đánh giá theo yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục của nhà trường; đảm bảo dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch. giáo dục học đường.

2. Quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các bước / hoạt động chủ yếu sau:

  • Xác định cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
  • Đánh giá thực trạng và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
  • Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và các hoạt động giáo dục

Related Post

Thu hồi đất là gì? Khi nào Nhà nước thu hồi đất? Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất

Thực tế cho thấy, hiện nay tranh chấp đất đai ngày càng diễn ra phổ biến và dưới nhiều hình thức phức tạp. Vì vậy, việc sử dụng dữ liệu

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post