Người đứng đầu chế độ mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là gì?

0 Comments 4:28 chiều

Mạc phủ là một hệ thống chính trị ở Nhật Bản được hình thành từ thế kỷ XVII và kết thúc vào thế kỷ XIX. Mạc phủ kéo dài từ năm 1192 đến năm 1867 trong khi triều đình của Thiên hoàng chỉ là bù nhìn. Người đứng đầu Mạc phủ Nhật Bản được gọi là gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, để giải đáp các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.

Chính trị thời Mạc phủ Tokugawa – Nippon Kiyoshi

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

1. Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản

Câu hỏi: Người đứng đầu Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là

A. Hoàng đế

B. Tướng quân (Tổng hợp)

C. Nữ hoàng

D. Vua

Đáp án: B. Sogun (Tổng hợp)

2. Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỷ 19 đến trước năm 1868

Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868:

* Thuộc kinh tế:

– Nông nghiệp:

+ Quan hệ sản xuất phong kiến ​​lạc hậu.

+ Địa chủ bóc lột dân lao động cực khổ, cảnh mất mùa, đói kém liên tiếp xảy ra.

– Ngành công nghiệp:

+ Nền kinh tế hàng hoá phát triển, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.

+ Mầm mống của kinh tế tư sản phát triển nhanh chóng.

* Xã hội:

– Chính phủ Sogun vẫn duy trì chế độ đẳng cấp, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

* Chính trị:

Nhật Bản vẫn là một quốc gia phong kiến. Thiên hoàng có địa vị cao nhất, nhưng quyền lực thực tế thuộc về Tướng quân Tokugao (Sōgun) của gia tộc Tokugao trong phủ Chúa (Mạc phủ).

– Giữa lúc chế độ Mạc phủ đang khủng hoảng trầm trọng, các nước tư bản phương Tây (trước hết là Mĩ) đã dùng sức ép quân sự để yêu cầu Nhật Bản “mở cửa”.

⟹ Vì vậy, đến giữa thế kỷ XIX, Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn:

+ Hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến ​​trì trệ, bảo thủ để các nước đế quốc xâu xé.

+ Hoặc tiến hành cải tạo, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước tư bản phương Tây.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post