Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

0 Comments 5:31 chiều

Trên thực tế, bất động sản là một thị trường kinh doanh có lợi nhuận. Vậy bạn đã hiểu rõ về Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định của Luật này chưa? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn.

1. Kinh doanh bất động sản là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì kinh doanh bất động sản được hiểu là:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng, mua bán; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản để thu lợi nhuận.

Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

2. Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh là gì?

Theo quy định tại Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì điều kiện của bất động sản khi đưa vào kinh doanh bao gồm:

Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Đã đăng ký quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất;
  • Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời gian sử dụng đất.

3. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì nguyên tắc kinh doanh bất động sản được quy định như sau:

Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

1. Bình đẳng trước pháp luật; tự do thương lượng trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

3. Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực không thuộc phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, trong kinh doanh bất động sản cũng cần phải trung thực, công khai, bình đẳng về quyền và lợi ích của các bên… Thực hiện đúng các nguyên tắc kinh doanh đó mới tạo ra một thị trường lớn mạnh. vững mạnh, thành công, phát triển hơn nữa trong tương lai.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post