Nhà nước vì dân là gì?

0 Comments 5:06 chiều

Chính phủ vì dân là gì? Việt Nam là một quốc gia xây dựng nền dân chủ ở mức độ cao, quyền lợi của người dân là rất quan trọng đối với đất nước. Vậy tại sao nhà nước phải thuộc về dân, do dân và vì dân? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

1. Nhà nước của dân là gì?

Nhà nước của nhân dân là nhà nước do dân làm chủ, nhân dân có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ thể là chủ của nhà nước là nhân dân. Còn những chủ thể khác như cán bộ, viên chức, công chức là những người được nhân dân uỷ quyền trong thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Vậy nên nhân dân có quyền dân chủ trong việc bầu cử những người đại điện cho mình làm việc trong cơ quan nhà nước. Những người được nhân bầu ra thực chất là thực hiện những công việc quản lý nhà nước theo ý chí của nhân dân. Chính vì vậy trong hoạt động nhà nước thì nhân dân có quyền giám sát và kiểm tra hoạt động của nhà nước.

2. Nhà nước do dân là gì?

Nhà nước do nhân dân là người tổ chức bộ máy nhà nước thông qua hình thức bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhân dân tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Nhà nước do nhân dân làm trách nhiệm và nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, công sức, của cải vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhân dân có quyền thực hiện chế độ bãi nhiệm, bãi miễn theo 3 cấp từ thấp đến cao, bãi nhiệm đại biểu, bãi miễn cơ quan nhà nước, bãi miễn nội các Chính phủ nếu các đại biểu đó, cơ quan nhà nước và nội các chính phủ không còn phù hợp với người, đi ngược lại lợi ích của người dân, và việc sa thải như vậy là bất cứ lúc nào.

Vì vậy, một chính quyền do dân là do dân cai trị, do dân làm chủ và do dân xây dựng. Khi ai đó không hợp với ý dân, họ sẽ bị đào thải.

3. Nhà nước vì dân là gì?

Nhà nước vì dân là nhà nước thực hiện những công việc vì lợi ích của nhân dân, để nhân dân có cơm ăn, áo mặc, nơi ở, được học hành. Vì trong các cuộc chiến tranh từ xưa đến nay, nhân dân phải sống cuộc sống đói khổ, bị đô hộ, cướp bóc nên nhân dân không được sống yên ổn, đủ ăn, đủ mặc và hạnh phúc. Vì vậy, về mặt lịch sử, nhà nước được hình thành để bảo vệ người dân và đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân.

Việc nhân dân được hưởng đầy đủ về đời sống vật chất và tinh thần là nghĩa vụ của nhà nước. Nhà nước phải có chính sách, định hướng phục vụ nhân dân, không vì lợi ích nào khác.

Như vậy, Nhà nước của dân, do dân, vì dân là nhà nước dân chủ, văn minh, nhà nước được thành lập vì lợi ích của nhân dân, do nhân dân tổ chức và làm chủ.

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về nhà nước vì dân là gì?

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post