Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

0 Comments 11:44 chiều

Phân biệt bộ NST lưỡng bội và bộ đơn bội. Sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội là gì? Hãy cùng PERUSCHOOL.COM tìm hiểu.

Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

1. Phân biệt bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội được phân biệt dựa vào các điểm sau:

Tiêu chí Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội Bộ nhiễm sắc thể đơn bội
Số lượng sợi NST
 • NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố và một từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng cặp alen.
 • NST tồn tại thành từng chiếc và chỉ xuất phát từ 1 nguồn gốc hoặc từ bố hoặc từ mẹ.
 • Gen tồn tại thành từng chiếc alen.
Nơi tồn tại
 • Tồn tại trong tế bào sinh dưỡng và mô tế bào sinh dục sơ khai.
 • Tồn tại trong tế bào giao tử đực hoặc cái, là kết quả của quá trình giảm phân
Sự tương đồng với tế bào mẹ
 • Giống về mặt di truyền
 • Không giống
Sự hình thành
 • Hình thành từ nguyên phân
 • Hình thành từ giảm phân

2. Điểm giống nhau của bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội

Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội có rất nhiều điểm khác biệt như chúng tôi đã liệt kê ở trên, vậy chúng có điểm gì chung? Hãy cùng tìm hiểu những điểm giống nhau của bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội:

 • Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và đơn bội đều có trong nhân.
 • Các nhiễm sắc thể đơn bội và đơn bội đều được tạo thành từ ADN.
 • Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội đều có vai trò di truyền.

3. Bộ nhiễm sắc thể đơn bội là gì?

Bộ đơn bội là bộ nhiễm sắc thể của giao tử, nghĩa là mỗi giao tử bình thường chỉ có n nhiễm sắc thể.

Trong quá trình sinh sản hữu tính, mỗi loài sinh vật nhất thiết phải bắt đầu phát triển từ một hợp tử, đó là sự kết hợp của một giao tử cái (n) với một giao tử đực (n), vì vậy hợp tử là tế bào xôma (2n). Do đó, mỗi giao tử bình thường chỉ mang một nửa số bộ nhiễm sắc thể của tế bào xôma, do đó “đơn bội” – theo nghĩa này – là có một nửa số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào xôma, tức là bộ đơn bội chỉ chứa một bản sao của mỗi nhiễm sắc thể trong toàn bộ bộ nhiễm sắc thể, và một tế bào xôma chứa hai bản sao của mỗi nhiễm sắc thể (hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội).

4. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là gì?

Bộ lưỡng bội (diploid) có hai nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi cặp nhiễm sắc thể, trong đó một chiếc do bố truyền cho, còn chiếc kia kế thừa từ mẹ.

Chẳng hạn ở người bình thường, mỗi tế bào lưỡng bội có 46 nhiễm sắc thể (2n), trong đó có n = 23 chiếc nhận từ bố qua tinh trùng, còn n = 23 chiếc nữa nhận từ mẹ qua trứng.

Các nhiễm sắc thể giới tính bắt cặp là tương đồng X và Y ở nam và tương đồng X và X ở nữ.

Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội thay đổi tùy theo sinh vật

Sinh vật Số lượng NST lưỡng bội
E.coli Vi khuẩn 1
Con muỗi 6
Hoa loa kèn 24
Ếch 26
Con người 46
Gà tây 82
Con tôm 254

Chúng tôi vừa giúp bạn đọc chỉ ra những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng với sự di truyền qua đó quy định các tính trạng di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post