Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu

0 Comments 11:41 chiều

Trong bài viết này, PERUSCHOOL.COM giúp bạn đọc Phân biệt tội dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm và giao cấu theo Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 06/2019 / NQ-HĐTP.

Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô và giao cấu

1. Hiếp dâm là gì?

Theo điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Trong đó các từ ngữ được giải thích theo Nghị quyết 06 như sau:

Hành vi quan hệ tình dục khác là hành vi của những người cùng giới tính hay khác giới tính sử dụng bộ phận sinh dục nam, bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi…), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, miệng, hậu môn của người khác với bất kỳ mức độ xâm nhập nào, bao gồm một trong các hành vi sau đây:

 • Đưa bộ phận sinh dục nam xâm nhập vào miệng, hậu môn của người khác;
 • Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: ngón tay, ngón chân, lưỡi…), dụng cụ tình dục xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, hậu môn của người khác.

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là việc người phạm tội lợi dụng tình trạng người bị hại lâm vào một trong những hoàn cảnh sau đây để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác:

 • Ngưòi bị hại không thể chống cự được (ví dụ: người bị hại bị tai nạn, bị ngất, bị trói, bị khuyết tật… dẫn đến không thể chống cự được);
 • Người bị hại bị hạn chế hoặc bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi (ví dụ: người bị hại bị say rượu, bia, thuốc ngủ, thuốc gây mê, ma túy, thuốc an thần, thuốc kích thích, các chất kích thích khác, bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh khác… dẫn đến hạn chế hoặc mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi).

Thủ đoạn khác bao gồm các thủ đoạn như:

 • Đầu độc nạn nhân
 • Cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
 • Hứa hẹn cho tốt nghiệp, cho đi học, đi thi đấu, đi biểu diễn ở nước ngoài để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Trái với ý muốn của nạn nhân: là người bị hại không đồng ý, phó mặc hoặc không có khả năng biểu lộ ý chí của mình đối với hành vi quan hệ tình dục cố ý của người phạm tội.

2. Cưỡng dâm là gì?

Điều 143 BLHS 2015 định nghĩa cưỡng dâm như sau:

Cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Các từ ngữ được giải thích tại mục 1 bài này

Bên cạnh đó,

 • Người lệ thuộc:

Người lệ thuộc là trường hợp người bị hại bị lệ thuộc vào người phạm tội về vật chất (ví dụ: người bị hại được người phạm tội nuôi dưỡng, chu cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày…) hoặc lệ thuộc về tinh thần, công việc, giáo dục, tín ngưỡng (ví dụ: người bị hại là người lao động làm thuê cho người phạm tội; người bị hại là học sinh trong lớp do người phạm tội là giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn…).

 • Người đang ở trong tình trạng quẫn bách:

Người đang ở trong tình trạng quẫn bách là trường hợp người bị hại đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bức bách nhưng không tự mình khắc phục được mà cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác (ví dụ: không có tiền chữa bệnh hiểm nghèo; không có tiền để chuộc con mình đang bị bắt cóc…).

3. Dâm ô là gì?

Dâm ô được định nghĩa theo điều 146 BLHS 2016 như sau:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác

=> Mục đích của dâm ô không phải là giao cấu hay thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Dâm ô là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục

Dâm ô gồm các hành động:

 • Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi;
 • Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: tay, chân, miệng, lưỡi…) tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;
 • Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;
 • Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm…) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;
 • Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy… của người dưới 16 tuổi).

4. Giao cấu là gì?

Theo Nghị quyết 06,

Giao cấu là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào.

Giao cấu với người dưới 10 tuổi được xác định là đã thực hiện không phụ thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa xâm nhập.

Điều 145 BLHS 2015 quy định tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

5. Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu

Phân biệt hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu

Tiêu chí Hiếp dâm Cưỡng dâm Dâm ô (Tội dâm ô người dưới 16 tuổi) Giao cấu (Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi)
Căn cứ pháp lý Điều 141 BLHS 2015 Điều 143 BLHS 2015 Điều 146 BLHS 2015 Điều 145 BLHS 2015
Hình phạt Phạt tù, cao nhất là chung thân Phạt tù, cao nhất là 18 năm (cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì hình phạt cao nhất là tù chung thân) Phạt tù, cao nhất là 12 năm Phạt tù, cao nhất là 15 năm
Chủ thể Người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự Người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ 18 tuổi trở lên Người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ 18 tuổi trở lên
Nạn nhân Không quy định đặc biệt Người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách Người dưới 16 tuổi Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
Hành vi Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác Hành vi dâm ô (đã được định nghĩa ở trên) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
Mục đích Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác Không nhằm mục đích giao cấu hay thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác
Bản chất hành vi Trái ý muốn của nạn nhân Nạn nhân miễn cưỡng thực hiện Không quy định ý muốn nạn nân, thực hiện các hành vi trên là đã đủ định lượng

Trên đây, chúng tôi đã phân biệt 4 tội danh: Hiếp dâm – Cưỡng dâm – Dâm ô người dưới 16 tuổi – Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post