Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ là gì? Quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ?

0 Comments 4:25 chiều

Tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ là gì? Quy định về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ? Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ có vai trò quan trọng trong việc xác định mức hình phạt đối với người vi phạm.

Quy định về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

1. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ là gì?

Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được hiểu đơn giản là những điều kiện do pháp luật quy định để tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt mà người vi phạm phải chịu.

2. Quy định về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

2.1 Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án hình sự

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án hình sự được quy định cụ thể tại Điều 51 và Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các tình tiết giảm nhẹ:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội vượt quá mức cần thiết khi bắt người phạm tội quả tang;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động mạnh về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do bản thân gây ra;
 • Phạm tội nhưng không gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại nhẹ;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội do bị người khác đe dọa, cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình;
 • Phạm tội do lạc hậu;
 • Đối tượng phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Phạm tội là người từ đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội là người mắc bệnh hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Phạm nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc giải quyết vụ án
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác;
 • Phạm nhân là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

 • Tội phạm có tổ chức;
 • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
 • Phạm tội có tính chất côn đồ;
 • Phạm tội vì động cơ đê hèn;
 • Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;
 • Phạm tội hai lần trở lên;
 • Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;
 • Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người từ đủ 70 tuổi trở lên;
 • Phạm tội đối với người không có khả năng tự vệ, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người phụ thuộc về thể chất, tinh thần hoặc tài
 • chính để làm việc hoặc cuộc sống. các mặt khác;
 • Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc tàn ác để phạm tội;
 • Dùng thủ đoạn hoặc phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;
 • Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;
 • Hành vi xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

2.2 Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vi phạm hành chính

Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vi phạm hành chính được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

– Các tình tiết giảm nhẹ:

 • Người vi phạm hành chính có hành vi ngăn cản, giảm nhẹ hậu quả vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại;
 • Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính;
 • Vi phạm hành chính trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình huống khẩn cấp;
 • Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về thể chất hoặc tinh thần;
 • Đối tượng vi phạm hành chính là phụ nữ có thai, người già yếu, người mắc bệnh, tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Vi phạm hành chính do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình gây ra;
 • Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu
 • Các tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

– Tình trạng tăng nặng:

Để biết rõ hơn về các tình tiết tăng nặng và việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ này trong việc xác định mức phạt hành chính, mời các bạn tham khảo bài viết: Các tình tiết tăng nặng trong vi phạm hành chính

3. Tình tiết tăng nặng có được bù trừ với tình tiết giảm nhẹ không?

Trường hợp các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ không thuộc trường hợp quy định là dấu hiệu định tội hoặc định hình thì:

Việc xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo hiện được quy định cụ thể tại các Điều 51, 52 và 54 BLHS.

Pháp luật hình sự Việt Nam vẫn coi các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự là căn cứ độc lập để ra quyết định hình phạt nhằm buộc Tòa án phải xem xét riêng các tình tiết này (nếu có) trong mối quan hệ với toàn bộ vụ án. bản án để đi đến quyết định giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự trong khung hình phạt cho phép. Nói cách khác, không có quy tắc nào về “loại trừ”.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post