Trạng ngữ là gì? Có mấy loại trạng ngữ?

0 Comments 4:36 chiều

Trạng từ là gì? Có bao nhiêu loại trạng từ? Tác dụng của phó từ là gì? Đây đều là những kiến thức quan trọng mà các em cần biết để sử dụng trạng ngữ trong câu một cách hợp lý, đúng ngữ cảnh. Dưới đây là một số nội dung kiến thức về trạng từ chúng tôi muốn chia sẻ để các bạn tham khảo.

1. Khái niệm trạng ngữ

  • Trạng ngữ là thành phần phụ của câu bổ sung cho trọng tâm của câu, nghĩa là bổ sung cho cả cụm chủ ngữ trung tâm.
  • Trạng từ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm, địa điểm, mục đích, phương tiện, cách thức, … để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện. ,…

2. Có mấy loại trạng ngữ

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Trạng ngữ chỉ nơi chốn là thành phần phụ của câu làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.

Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi ở đâu ?

Ví dụ: Trong bếp, mẹ tôi đang nấu cơm

Trạng ngữ chỉ thời gian

Trạng ngữ chỉ thời gian là thành phần phụ của câu làm rõ thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu.

Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi: Bao giờ ? Khi nào ? Mấy giờ ? …

Ví dụ: Sáng nay, chúng em đi đá banh

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là thành phần phụ của câu giải thích nguyên nhân sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu.

Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi: Vì sao ?, Nhờ đâu ?, Tại sao ?

Ví dụ: Vì rét, những cây bàng rụng hết lá.

Trạng ngữ chỉ mục đích

Trạng ngữ chỉ mục đích là thành phần phụ của câu làm rõ mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu.

Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi: Để làm gì ? Nhằm mục đích gì ? Vì cái gì ? …

Ví dụ: Để đạt học sinh giỏi, Nam đã cố gắng chăm chỉ học tập tốt.

Trạng ngữ chỉ phương tiện

Trạng ngữ chỉ phương tiện là thành phần phụ của câu làm rõ phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

Trạng ngữ chỉ phương tiện thường mở đầu bằng từ bằng, với.

Trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời cho câu hỏi: Bằng cái gì ? Với cái gì ?

Ví dụ: Bằng một giọng chân tình, thầy giáo khuyên chúng em cố gắng học.

3. Dấu hiệu nhận biết trạng ngữ

  • Trạng ngữ thường đứng đầu, cuối hoặc giữa câu
  • Giữa trạng ngữ và thành phần chính của câu thường có dấu phẩy khi viết và một quãng nghỉ ngắn khi nói.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post