Vai trò pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với xã hội?

0 Comments 4:28 chiều

Pháp luật là yếu tố quan trọng để điều chỉnh các quan hệ xã hội, là phương tiện để nhà nước quản lý. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước đặt ra nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo mục đích, định hướng của nhà nước. Vai trò của pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật đối với xã hội là gì? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết.

Vai trò của pháp luật là gì? Vai trò đối với Nhà nước và xã hội?

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội:

Không có pháp luật thì xã hội không có trật tự và ổn định, không thể tồn tại và phát triển.

Nhờ có pháp luật, nhà nước mới phát huy được quyền lực và kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cá nhân, tổ chức.

Pháp luật bảo đảm dân chủ, công bằng, phù hợp với lợi ích chung của các giai cấp, tầng lớp xã hội.

Pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất trong phạm vi cả nước và được bảo đảm bằng quyền lực của Nhà nước nên có hiệu lực thi hành cao.

Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực cụ thể.

Công dân thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post