Vé số có phải là tài sản không?

0 Comments 4:26 chiều

Nhiều người thường cho rằng những thứ có giá trị vật chất đều là tài sản. Vậy, tờ vé số có phải là tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015) không?

Vé số có phải là tài sản?

1. Tài sản là gì?

Theo quy định tại Điều 105 BLDS 2015 thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Như vậy, Bộ luật dân sự 2015 xác định tài sản bằng cách liệt kê chứ không quy định đặc điểm của từ ngữ => Chỉ những gì được liệt kê trong bảng kê trên mới là tài sản.

2. Quy định về tài sản

Quy định về tài sản

Giấy tờ có giá được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 11/2012 / NĐ-CP như sau:

Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, có giá trị bằng tiền mặt và được phép giao dịch.

Như vậy, ngoài các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 11/2012 / NĐ-CP nêu trên, các loại giấy tờ khác chỉ được coi là “giấy tờ có giá” nếu có đủ các điều kiện sau:

  • Giá trị của đồng tiền
  • Giao dịch được phép
  • Nó được pháp luật xác định rõ ràng là “giấy tờ có giá”.

=> Vé số không phải là giấy tờ có giá

Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai được quy định tại Điều 108 Bộ luật dân sự, cụ thể:

  • Tài sản hiện có là tài sản đã được hình thành và chủ thể xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm giao dịch.
  • Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

– Tài sản không định dạng;

– Tài sản đã được hình thành mà chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau khi giao dịch được xác lập.

Các loại tài sản hình thành trong tương lai cụ thể được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 11/2012 / NĐ-CP, bao gồm:

  • Tài sản hình thành từ vốn vay;
  • Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao dịch bảo đảm;
  • Tài sản đã được hình thành và phải đăng ký quyền sở hữu mà chỉ sau khi giao dịch bảo đảm được giao kết thì tài sản đó mới được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất

Quyền tài sản là quyền được định giá bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

3. Vé số có phải là tài sản không?

Theo phân tích ở mục 2 của bài viết này, vé số không thuộc danh mục vật được liệt vào tài sản

=> Vé số không phải là tài sản

Tuy nhiên, khi tờ vé số trúng thưởng được quy đổi thành tiền thì lúc này nó được xác định là giấy tờ có giá, tài sản có giá trị lớn.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post