Luận điểm, luận cứ là gì?

0 Comments 4:55 chiều

Luận cứ và lập luận là gì? Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về điều này. Để trả lời câu hỏi trên, chúng tôi xin phân tích và gửi tới bạn đọc bài văn khái niệm về luận cứ và lập luận. Mời các bạn tham khảo thông tin chi tiết bên dưới.

Luận điểm và luận cứ có vai trò quan trọng để chứng minh nhận định, ý kiến các nhân của bản thân.

1. Luận điểm là gì?

Luận điểm là một ý kiến bày tỏ suy nghĩ và lập luận của một người. Lập luận được lập dưới dạng một câu khẳng định (hoặc phủ định), được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán. Lập luận phải đúng đắn, trung thực và đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

Trong tranh luận có những luận cứ để làm rõ vấn đề cần tranh luận. Thông thường có các luận điểm sau: luận điểm chính, luận điểm xuất phát, phát triển luận cứ.

2. Luận cứ là gì?

Trong logic, một lập luận là một nỗ lực để chỉ ra sự thật của một khẳng định được gọi là một kết luận, dựa trên sự thật của một tập hợp các khẳng định được gọi là tiền đề. Lập luận được hình thành bởi quá trình thể hiện suy luận suy luận hoặc quy nạp. Quá trình này sử dụng một số kiểu giao tiếp, có thể là một phần của văn bản viết, bài phát biểu hoặc hội thoại.

Nói một cách đơn giản, lập luận là lý lẽ và bằng chứng làm nền tảng cho một lập luận. Luận điểm là kết luận của những lý lẽ và bằng chứng đó.

Lập luận trả lời các câu hỏi: Tại sao phải lập luận? Ra ngoài để làm gì? Lập luận đó có đáng tin không?

3. Vai trò của luận điểm

Luận điểm và luận cứ được chọn cần tiêu biểu và mang tính thuyết phục với mọi người

Luận điểm có một vai trò quan trọng, được coi là xương sống của quy luật luân lý.

Người viết, người nói dựa vào lý lẽ để phát triển ý kiến, quan điểm, nhận định của mình một cách hợp tình, hợp lý.

Lập luận phải đúng đắn, toàn diện, nêu được các câu hỏi tranh luận và đưa ra câu trả lời thuyết phục cho các câu hỏi đó. Ngoài ra, đó là sự phê phán những lập luận đối lập và những phần lập luận không rõ ràng của chính họ …

4. Vai trò của luận cứ

Lập luận làm cơ sở và luận cứ cho lập luận.

Nội dung lập luận phải phù hợp với luận điểm, có độ chính xác cao.

Các lập luận được chọn phải là các ví dụ hoặc các lập luận đại diện đã được nhiều người biết đến và chấp nhận rộng rãi. Chỉ khi đó, lập luận mới có sức thuyết phục cao.

5. Ví dụ về luận điểm, luận cứ

Trong Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Hồ Chí Minh đã dùng những luận điểm, luận cứ đầy thuyết phục để chứng minh cho lập luận của mình.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Để chứng minh luận điểm “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.” Bác Hồ đã triển khai 4 luận cứ như sau:

– “Chúng thi hành những luật pháp dã man”. Trong luận cứ này lại tiếp tục đưa ra dẫn chứng tiêu biểu: “Chúng lập ba chế độ khác nhau ở trung, nam, bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.”

– “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học.” Dẫn chứng để chứng minh luận cứ là: “Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.”

– “Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.”

– “Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.”

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin trả lời câu hỏi Lập luận và lập luận là gì?

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post