Chân lý là gì? Các đặc tính cơ bản và tiêu chuẩn của chân lý?

0 Comments 4:34 chiều

Chân lý là gì? Những đặc điểm cơ bản và tiêu chuẩn của chân lý? Sự thật có vai trò gì trong thực tế? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, để giải đáp mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

1. Chân lý là gì?

Trong phạm vi lý luận nhận thức của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, khái niệm dùng để chỉ tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan; Sự phù hợp như vậy đã được kiểm tra và chứng minh bằng thực tế.

Ví dụ, cách hiểu sau đây : “Không phải mặt trời quay quanh trái đất, mà ngược lại, trái đất quay quanh mặt trời”.

2. Các tính chất của chân lý

Mọi sự thật đều có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối và tính cụ thể.

+ Tính khách quan là nói: sự phù hợp của tri thức và hiện thực khách quan; không phụ thuộc vào ý chí chủ quan.

Ví dụ, sự phù hợp giữa quan điểm “trái đất hình cầu nhưng không phải hình vuông” là phù hợp với thực tế khách quan; nó không phụ thuộc vào quan niệm truyền thống tồn tại hàng nghìn năm trước thời kỳ Phục hưng.

+ Tính cụ thể nói lên: tính có điều kiện của mỗi tri thức, phản ánh sự vật về không gian, thời gian, góc độ phản ánh, …).

Ví dụ, mọi phát biểu định lý trong khoa học đều đi kèm với những điều kiện nhất định để đảm bảo tính chính xác của nó: “trong giới hạn của mặt phẳng, tổng các góc trong của một tam giác là 2 vuông; nước sôi ở 100 ° C với nước tinh khiết và áp suất 1 atmotphe, …

+ Tính tương đối và tính tuyệt đối: mỗi chân lý hoàn toàn đúng trong một giới hạn nhất định, ngoài giới hạn đó có thể không đúng; mặt khác trong những điều kiện nhất định, chỉ phản ánh một phần hiện thực khách quan.

Ví dụ, trong giới hạn mặt phẳng (với độ cong bằng 0), tổng các góc trong của một tam giác tuyệt đối bằng 2 bình phương (tuyệt đối), nhưng nếu điều kiện đó bị thay đổi (với độ cong khác 0), thì định lý đó không còn nữa. đúng (thuyết tương đối), nó cần được bổ sung bằng một định lý mới (là sự phát triển của quá trình nhận thức dần dần hoàn chỉnh hơn – chân lý tuyệt đối).

– Chân lý tương đối và tuyệt đối

Tương đối là không phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan; còn tuyệt đối là phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan. Theo nghĩa đó, tuyệt đối là tổng thể của tương đối trong quá trình phát triển nhận thức của con người.

Chẳng hạn, hai câu sau đây đều đúng, nhưng chỉ là sự thật tương đối: (1) Bản chất của ánh sáng có đặc tính là sóng; (2) Bản chất của ánh sáng có tính chất hạt. Trên cơ sở này, có thể tiến tới một phát biểu đầy đủ hơn: ánh sáng có bản chất kép là sóng và hạt.

3. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn

Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành các hoạt động thực tiễn. Đây là những hoạt động cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, thông qua đó con người thực hiện một cách có ý thức hoặc vô thức quá trình tự hoàn thiện và phát triển. Chính quá trình này làm nảy sinh và phát triển hoạt động nhận thức của con người. Song hoạt động thực tiễn chỉ có thể thành công và có hiệu quả một khi con người vận dụng những hiểu biết đúng đắn về hiện thực khách quan vào hoạt động thực tiễn của chính mình. Vì vậy, là một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo cho sự thành công và hiệu quả của hoạt động thực tiễn.
Mối quan hệ giữa chân lý và hoạt động thực tiễn là mối quan hệ biện chứng trong quá trình vận động, phát triển của cả thực tiễn:phát triển thông qua thực tiễn và thực tiễn phát triển thông qua vận dụng đúng đắn. những chân lý mà con người đã đạt được trong hoạt động thực tiễn.

Quan điểm biện chứng về mối quan hệ giữa chân lý và hiện thực đòi hỏi trong hoạt động nhận thức của con người phải xuất phát từ thực tiễn để đạt được chân lý, coi là một quá trình. Đồng thời, phải thường xuyên tự giác vận dụng vào hoạt động thực tiễn để phát triển thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động cải tạo giới tự nhiên và xã hội.

Coi trọng tri thức khoa học và tích cực vận dụng tri thức đó vào các hoạt động kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu quả các hoạt động đó thực chất là phát huy vai trò của chân lý. khoa học trong thực tiễn hiện nay.

Kết luận

Trong cuộc sống, chân lý là một điều quan trọng giúp con người tìm ra hướng đi đúng đắn và đạt được sự thành công trong mọi lĩnh vực. Chân lý không đơn thuần chỉ là những sự thật đơn giản mà còn là một triết lý sống, những giá trị đạo đức cơ bản để con người sống trọn vẹn, ngay thẳng và đúng đắn. Nếu ta biết cách đón nhận và áp dụng chân lý vào cuộc sống, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và trở nên thành công hơn. Vì thế, hãy luôn trân trọng và tìm kiếm chân lý để có được cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post