Thực hiện pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thực hiện pháp luật

0 Comments 4:28 chiều

Thực thi pháp luật là gì? Phân biệt các hình thức thi hành pháp luật. Bên cạnh việc ban hành luật, làm luật, thực hiện pháp luật có vai trò quan trọng trong việc quản lý xã hội của nhà nước. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về việc thực thi pháp luật.

1. Thực thi pháp luật là gì?

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống của con người, trở thành hành vi hợp pháp của công dân.

Nói một cách đơn giản, thực thi pháp luật là việc công dân tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc thực thi pháp luật có thể tồn tại dưới dạng hành động (làm những gì luật quy định: nộp thuế, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông) hoặc không hành động (không làm những điều luật cấm: không uống rượu bia). bia khi lái xe, …)

2. Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là gì? 

Có 4 hình thức thực hiện pháp luật:

  • Tuân thủ luật pháp: Không làm những điều luật cấm
  • Thực thi pháp luật: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì pháp luật yêu cầu
  • Sử dụng pháp luật: Cá nhân, tổ chức thực hiện quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép.
  • Áp dụng pháp luật: Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra quyết định làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức.

3. So sánh các hình thức thi hành pháp luật

3.1 Điểm giống nhau giữa các hình thức thực thi pháp luật

Cả 4 hình thức thực thi pháp luật đều nhằm mục đích biến hoạt động hợp pháp thành hành vi hợp pháp. Từ đó tạo nên lối sống lành mạnh cho con người, giúp xã hội ngày càng văn minh và phát triển.

3.2 Điểm khác nhau của các hình thức thực hiện pháp luật

Tiêu chí Tuân thủ pháp luật Thi hành pháp luật Sử dụng pháp luật Áp dụng pháp luật
Bản chất Là việt thực hiện pháp luật mang tính chất thụ động và thể hiện dưới dạng “hành vi không hành động” “Hành vi hành động” được thực hiện một cách chủ động và tích cực Được thể hiện dưới hình thức “hành vi hành động” và “hành vi không hành động” Các chủ thể lựa chọn xử sự những điều pháp luật cho phép. Đó có thể là “hành vi hành động” hoặc “hành vi không hành động” tùy quy định pháp luật cho phép.
Chủ thể thực hiện Mọi chủ thể Mọi chủ thể Cán bộ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền Mọi chủ thể
Hình thức thể hiện Thường được thể hiện dưới hình thức cấm đoán Thường được thể hiện dưới hình thức quy phạm bắt buộc Thể hiện ở tất cả các loại quy phạm khác nhau do nhà nước có nghĩa vụ cũng như quyền hạn tổ chức cho các chủ thể khác thực hiện pháp luật. Thường được thể hiện dưới hình thức quy phạm trao quyền.
Tính bắt buộc Mang tính bắt buộc thực hiện, theo đó, chủ thể phải thực hiện theo những quy định của pháp luật mà không có sự lựa chọn khác Chủ thể thực hiện theo ý chí của mình mà không có sự ép buộc thực hiện.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post