Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0 Comments 4:28 chiều

Biến dị tổ hợp làm tăng tính đa dạng di truyền ở các loài sinh sản hữu tính. Vậy biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ?, hãy cùng tìm câu trả lời trong bài viết.

Khái niệm biến dị tổ hợp và hình thức sinh sản có xuất hiện biến dị tổ hợp

1. Khái niệm biến dị tổ hợp

Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp các tính trạng của bố mẹ trong quá trình sinh sản. Sự phân loại độc lập của các nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử. Và sự kết hợp tự do của chúng trong quá trình thụ tinh là cơ thể đã tạo ra các biến dị tổ hợp.

  • Về nguồn gốc: Biến dị tổ hợp xảy ra qua quá trình giao phối.
  • Cơ chế: Biến dị tổ hợp do cơ chế phân li độc lập, hoán vị gen và tổ hợp tự do trong quá trình phát sinh giao tử. Và sự hợp nhất ngẫu nhiên của các giao tử đực và cái trong quá trình thụ tinh.
  • Về tính chất: Biến dị tổ hợp có thể được dự đoán về quy mô và tần suất xuất hiện nếu biết trước kiểu di truyền từ bố mẹ. Biến dị tổ hợp thông thường không có giá trị riêng như đột biến.
  • Biến dị tổ hợp thường xảy ra ở mức độ nhỏ, đa dạng. Tất cả tạo nên nguồn biến dị liên tục và vô tận cho chọn lọc tự nhiên.

Ví dụ: Ở F2, ngoài các kiểu hình giống P như hạt vàng, trơn, xanh, nhăn, còn có các kiểu hình khác là P là hạt vàng, nhăn và xanh, trơn. Những kiểu hình khác với P được gọi là biến dị tổ hợp.

2. Biến dị tổ hợp xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

Khái niệm biến dị tổ hợp và hình thức sinh sản có xuất hiện biến dị tổ hợp

3. Ý nghĩa của biến dị tổ hợp

Trong chăn nuôi: Sự đa dạng về vật nuôi, cây trồng đã giúp người dân có điều kiện chọn và giữ giống phù hợp. Để tạo ra các giống mới có năng suất và chất lượng tốt nhất.

Trong quá trình tiến hóa: Tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau. Điều này đã làm tăng khả năng chiến đấu và tồn tại của họ.

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa to lớn trong quá trình nghiên cứu khoa học nói riêng và trong đời sống nói chung. Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Biến dị tổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào? mà chúng tôi tổng hợp. Mời các bạn tham khảo bài viết Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn sản xuất? và các bài tập khác trong chương trình Học mảng lớp 9 của chúng tôi.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post