Nhà ở xã hội là gì? Thủ tục mua nhà ở xã hội?

0 Comments 4:28 chiều

Bạn có nhu cầu mua nhà ở xã hội nhưng chưa biết thủ tục mua nhà ở xã hội. Bạn chưa tìm thấy thông tin chính xác để tìm hiểu. Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về thủ tục mua nhà ở xã hội năm 2022 đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.

Nhà ở xã hội là gì? Đối tượng, Điều kiện và Thủ tục mua nhà xã hội

1. Nhà ở xã hội là gì?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014: “Nhà ở xã hội là nhà ở được Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này”.

Tức là khi mua nhà ở xã hội, người mua sẽ được trợ giá với giá ưu đãi hơn so với căn hộ thông thường.

2. Điều kiện mua nhà ở xã hội

Được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất là điều kiện về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014.

Thứ hai, điều kiện về nhà ở là không có nhà ở thuộc sở hữu của mình dưới mọi hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng không đủ diện tích nhà ở tối thiểu bình quân đầu người trong hộ gia đình theo quy định. theo quy định của pháp luật.

Thứ ba là điều kiện về cư trú, người mua nhà ở xã hội phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Nếu không có hộ khẩu thường trú thì đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại nơi có nhà ở xã hội.

Thứ tư, không phải nộp thuế thường xuyên cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo ven đô; người lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, có những đối tượng sau đây không cần đáp ứng yêu cầu về thu nhập: người có công với cách mạng; người do vi phạm pháp luật mà có hành vi vi phạm pháp luật mà sau khi trả lại chỗ ở vẫn chưa có nhà ở; Hộ bị thu hồi đất phải giải phóng mặt bằng mà Nhà nước chưa bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

3. Thủ tục mua nhà ở xã hội

Để được mua nhà ở xã hội, người mua cần đáp ứng đủ các điều kiện trên thì hồ sơ mới được duyệt. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm công bố thông tin chính xác về dự án trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng nơi có nhà ở xã hội. Trước khi thực hiện việc mua bán, chủ đầu tư cần gửi văn bản về tổng số căn hộ được bán, cho thuê, cho thuê mua và ngày nhận hồ sơ bán, cho thuê, cho thuê mua đến Sở Xây dựng. và kiểm tra.

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần nắm rõ thông tin ngày mở bán trên các trang mạng để lập và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bên tiếp nhận cần có biên bản tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ phải ghi rõ lý do để bên mua hoàn thiện.

Sau khi chủ đầu tư xem xét hồ sơ hợp lệ phải lập danh sách các đối tượng tiềm năng mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên gửi Sở Xây dựng phê duyệt. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, nếu Sở Xây dựng không có ý kiến, chủ đầu tư sẽ hẹn người mua để thương thảo, ký kết hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư sẽ lập danh sách các đối tượng được thuê, mua để Sở Xây dựng công khai.

Như vậy, để mua được nhà ở xã hội, người mua cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, theo dõi thông tin mua bán nhà ở xã hội chính xác tại nơi ở để kịp thời nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội. .

4. Hồ sơ mua nhà ở xã hội 2022

Để mua nhà ở xã hội, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở
  • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội
  • Bằng chứng về điều kiện cư trú
  • Chứng minh điều kiện thu nhập

Bạn có thể tham khảo bài viết Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội mới nhất để tham khảo cụ thể hơn về hồ sơ mua nhà ở xã hội.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post