Thủ tục trích xuất phạm nhân

0 Comments 5:31 chiều

Thủ tục trích xuất phạm nhân được thực hiện như thế nào? Khai thác tù nhân là gì?

Trích xuất tù nhân

1. Extraction là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thi hành án hình sự 2019 (Luật Thi hành án hình sự), trích xuất là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật này thực hiện quyết định đưa phạm nhân hoặc người bị kết án tử hình. hoặc người đang bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đưa ra khỏi nơi quản lý, chuyển giao cho cơ quan, người có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý giam giữ, cải tạo đối với một số đối tượng nhất định. khoảng thời gian

=> Nói một cách đơn giản, trích xuất là việc đưa những phạm nhân bị kết án tử hình hoặc những người chấp hành xong biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng ra khỏi diện quản lý.

2. Tù nhân là gì?

Phạm nhân là người đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân.

3. Thủ tục trích xuất phạm nhân

Thủ tục trích xuất phạm nhân

3.1 Trường hợp trích xuất phạm nhân để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP- TANDTC-VKSNDTC:

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành thủ tục khi đề nghị trích xuất phạm nhân phải có văn bản đề nghị.

  • Trường hợp phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an thì có văn bản đề nghị trích xuất gửi Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam của Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị trích xuất đến Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng để ra lệnh trích xuất;
  • Trường hợp phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an cấp tỉnh hoặc phạm nhân do Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trực tiếp quản lý thì phải gửi văn bản đề nghị Thủ trưởng. của cơ quan thi hành án hình sự. bản án hình sự Công an tỉnh ra lệnh trích xuất;
  • Trường hợp phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam, trại tạm giam cấp quân khu và tương đương (gọi chung là cấp quân khu) thì có văn bản đề nghị trích xuất gửi Thủ trưởng Thi hành án hình sự cấp quân khu. cơ quan thi hành án. để đưa ra một lệnh giải nén.

Trong trường hợp phạm nhân bị khởi tố về tội khác thì Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với phạm nhân đó phải có văn bản đề nghị trích xuất phạm nhân đến cơ quan có thẩm quyền nêu trên. trên để ra lệnh trích xuất hoặc yêu cầu ra lệnh dẫn giải phạm nhân về trại tạm giam, nhà tạm giữ để điều tra.

Gửi văn bản yêu cầu lệnh trục xuất tù nhân

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị trích xuất, nếu không thuộc thẩm quyền ra lệnh trích xuất thì cơ quan thi hành án hình sự phải có văn bản đề nghị trích xuất kèm theo. bản sao đề nghị trích xuất của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gửi cơ quan có thẩm quyền ra lệnh trích xuất phạm nhân để ra lệnh trích xuất.

Ra lệnh trục xuất tù nhân

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc yêu cầu chiết xuất, cơ quan có thẩm quyền ra lệnh chiết xuất phải ra lệnh chiết xuất và gửi cho cơ quan đã yêu cầu chiết xuất. Cơ quan giao, nhận trích xuất được gửi cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng để theo dõi. .

3.2 Các trường hợp trích xuất phạm nhân đi khám bệnh, chữa bệnh, cải tạo

Trường hợp trích xuất phạm nhân để phục vụ yêu cầu quản lý, giáo dục, cải tạo, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc con của phạm nhân đang sống với mẹ trong cơ sở giam giữ thì phải đưa phạm nhân đến. cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nếu đến chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện ra lệnh trích xuất.

=> Không cần cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng gửi văn bản yêu cầu.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post